Pohvala odličnim učenicima

 

Nastavničko vijeće Medrese „Reis Džemaludin- ef. Čaušević“ pohvaljuje učenike i učenice na postignutom odličnom uspjehu i primjernom vladanju na kraju školske 2020 / 2021. godine.

 1. Al Mardoud Yass 
 1. Čaušević Hasan  
 1. Elkasović Ilhan (5, 0) 
 1. Kozlica Muhamed  
 1. Merdić Faruk (nema nijedan izostanak u toku godine)  
 1. Muzaferović Amer 
 1. Osmanagić Emir (5,0) 
 1. Jusić Hasan (5,0) 
 1. Mašić Jusuf  
 1. Bajrektarević Suela (5,0) 
 1. Mujadžić Sumeja 
 1. Salkić Adelisa 
 1. Toromanović Džemila (5,0) 
 1. Hadžić Džejlan  
 1. Karamujić Hamza 
 1. Murgić Emre 
 1. Handanović Amina (5,0) 
 1. Hodžić Dželila (5,0) 
 1. Ičanović Emra (5,0) 
 1. Kovačević Hena 
 1. Veladžić Dina (5,0 i jedna vrlodobra ocjena u toku godine) 
 1. Bajrektarević Nahla (5,0 i jedna vrlodobra ocjena u toku polugodišta) 
 1. Burnić Amina (5,0 i bez ijednog izostanka)
 1. Durdžić Neira (bez ijednog izostanka)
 1. El- Karim Fatima (5,0) 
 1. Šahinović Lamija (5,0) 
 1. Salkić Ajdin 
 1. Veladžić Haris  
 1. Halilagić Mirela  
 1. Jusić Amina 
 1. Kudić Selma 
 1. Mušinović Džana  
 1. Mujakić Sumeja (5,0) 
 1. Pajić Amina 
 1. Dedić Amina 
 1. Durić Amina 
 1. Kauković Amina (5,0 i bez ijednog izostanka u toku godine) 
 1. Ljubijankić Merjem 
 1. Midžić Merjema 
 1. Remić Amina 
 1. Šahinović Ejla 
 1. Velić Aida 

 

Direktor Medrese: Enes Ljubijankić