Više od 50 učenika medresa na edukaciji o Green Deal-u Evropske unije

Učenici i učenice šest bosanskohercegovačkih medresa učestvovali su od 23. do 25. juna na dvodnevnom kampu za mlade u Cazinu gdje je počeo projekat My Green Network kojeg realizira Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uz podršku Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Prema riječima projekt menadžerice dr. Melike Arifhodžić tokom kampa 52 učenika i učenice su prisustvovale predavanjima o EU politikama u vezi sa strategijom Green Deal (Evropski zeleni plan) i učestvovali u radionicama što će im, između ostaloga, pomoći i u pripremi njihovih osam projekata manjeg obima koje će također finansirati EU.  Učesnici su imali priliku proširiti znanja iz oblasti ekologije u sklopu studijskih posjeta lokacijima u Krajini koje su jedinstveni primjeri prirodnih ljepota u srcu Evrope.

Projekat My Green Network se snažno oslanja na rezultate prethodnog projekta My Green Deal iz 2021. godine, a ima za cilj uspostavljanje mreže koja povezuje mlade u jednu platformu koja će provoditi ciljane aktivnosti usmjerene ka ublažavanju klimatskih promjena.

U okviru projekta My Green Deal mladi su se kroz predavanja i radionice upoznali s važnošću ideja i politika o ublažavanju klimatskih promjena, promjena na Zemlji uzrokovanim efektom stakleničke bašte, o smanjenju zagađenja zraka, voda i okoliša, ekonomičnoj upotrebi energije, održivom upravljanju resursima i eksploataciji alternativnih izvora energije. Cilj je bio podsticanje mladih da kritički razmišljaju o vlastitoj budućnosti i senzibiliranje njihovog osjećaja vlasništva nad resursima na Zemlji. Također, mladi su imali priliku i naučiti kako pisati aplikacije za male grantove, odnosno projekte manjeg obima, te pristupiti pisanju manjih projekata iz zaštite okoliša koje će predati u okviru određenog roka Odabrani projekti će biti podržani i implementirani u drugoj fazi projekta. Grean Deal (Evropski zeleni plan) je strategija za postizanje održive ekonomije Evropske unije pretvaranjem klimatskih i okolišnih izazova u prilike u svim područjima politika i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije. Shodno ovom planu, Evropa bi trebala postati prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine. Zeleni plan Evropske unije za Zapadni Balkan je dio Evropskog zelenog plana, kojeg su podržali predstavnici zemalja regiona na samitu u Sofiji, u novembru 2020. godine.  Zeleni plan za Zapadni Balkan je nova strategija razvoja koja podržava prelazak tradicionalnih ekonomskih modela u održivu ekonomiju. Utemeljen je u Ekonomskom i Investicijskom planu Evropske unije za Zapadni Balkan koji nastoji potaknuti dugoročni ekonomski oporavak regiona i harmonizaciju sa EU praksama. Strategija obuhvata pet prioritetnih oblasti: dekarbonizaciju (klima, energija, mobilnost), kružnu ekonomiju, smanjenje zagađenja vode, zraka i tla, održivu proizvodnju hrane i ruralnih područja te zaštitu i oporavak biodiverziteta.

Više fotografija na Instagram i Facebook profilu Moje mjesto EU

(izvor: mojemjestoeu.ba)