Kantonalno takmičenje iz predmeta Islamska vjeronauka

Danas je Medresa “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” bila domaćin Kantonalnog takmičenja iz predmeta Islamska vjeronauka (srednje škole). Na takmičenju su učešće uzeli učenici srednjih škola iz Unsko-sanskog kantona. Takmičenju su prisustvovali predstavnici Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona Elvira Ogrešević i Arnela Redžić.

Rezultati takmičenja (prva tri mjesta):
1. Hana Porčić, JU “Druga srednja škola” Cazin
2. Lamija Karajković, JU “Druga srednja škola”, Cazin
3. Amina Dizdarević, JU Gimnazija Sanski Most