Obavještavaju se učenici naše škole i njihovi roditelji da će se prijem učenika u internat i roditeljski sastanci održati u nedjelju, 04.09, sljedećim rasporedom: I razred - 15:00 sati (veliki amfiteatar) II, III i IV razred - 17:00 sati (učionice razreda) Nastava u školskoj 2022/2023. godini počinje u...

Obavještavamo učenike koji su upućeni na popravni ispit da će se popravni ispiti iz svih predmeta održati u ponedjeljak (22.08.2022): KIRAET - 09:00 sati MATEMATIKA - 09:00 sati FILOZOFIJA, SOCIOLOGIJA : 09:30 sati HADIS - 10:00 sati ARAPSKI JEZIK - 10:00 sati FIKH - 11:00 sati Maturski radovi Polaganje mature u augustovskom roku...

Da se Medresa nosi u srcu i da se rado vraćaju tamo odakle su ponijeli najljepše uspomene, pokazali su nam i naši bivši učenici i učenice, generacija 2008-2012, koji su se u nedjelju (24.07.2022) sastali da obilježe deset godina od završetka Medrese. Sastanku u divanhani...

Dana 17. jula 2022. godine u Kozarcu je realizirana dodjela stipendija Humanitarnog fonda Atlanta iz SAD-a učenicima i studentima s područja Krajine. Humanitarni Fond Atlanta (HFA) djeluje od 9.maja 2010. godine kroz džemat Bošnjaka Džordžije, koji je osnivač Fonda. Član Fonda mogu biti svi zainteresovani...

Danas je prema planu počelo klanje kurbana koji su uplaćeni za potrebe Cazinske medrese. Profesori Medrese nadziru vaganje stoke i brinu se da svako grlo ispunjava  šerijatske uvjete uz prisustvo veterinara koji se brinu o zdravstvenim aspektima kurbana. Najveći broj kurbana će biti zaklan i obrađen u...

Svim učenicima, njihovim roditeljima, vakifima Medrese, stipenditorima naših učenika, svim muslimanima svijeta kao i uplatiocima kurbana za potrebe Medrese "Reis Džemaludin-ef Čaušević"  najiskrenije čestitamo Kurban-bajram i molimo Allaha, dž.š., da u bajramskim danima zadobijemo Njegovu milost i oprost. BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN...

UČENICI: Abdijanović Adin Abdijanović Ajdin Alešević Amil Beganovic Bakir Begić Harun Ćoralić Selman Dedić Omer Dekanovic Advan Halkić Anis Hirkić Edin Hodžić Faruk Jusić Hamdija Karajić Adijan Kazaferović Esad Keranović Faruk Kovačević Emanullah Kovačević Ilhan Lelic Amar Mahmić Emir Makić Abdulah Memić Ale Mesić Kenan Muharemović Azem Nesimović Kerim Pajić Hasan Pečenković Adel Puškar Ensad Salkic Almedin Sarajlić Samed Secerovic Elmedin Tričić Jusuf Veladžić Talha Velić Hamza UČENICE: Bajrić Ilhana Bajrić Ehlimana Blagajčević Emina Dekanović Belma Dekanović Sumeja Dekanović Amanda Eljazović Amra Grošić Nedžma Hadžalić Farah-Amina Hadžić Džana Harčević Emana Hašić...