Učenik Cazinske medrese Emir Osmanagić 26. 10. 2023. godine uspješno je stekao zvanje hafiza Kur'ana, nakon petnaestodnevnog polaganja pred Komisijom za hifz Rijaseta IZ u BiH koju su činili : hafiz dr. Mensur-ef. Malkić, hafiz Sadrudin-ef. Išerić, hafiz Haso-ef. Popara i hafiz Salih-ef. Halilović. Hafiz Emir...

Jučer 19. oktobra 2023. godine Muhamed Hadžipašić preuzeo je vakufname za svoga brata Abdulbesata Hadžipašića koji je nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, Abdulbesat Hadžipašić je pred dušu njegove majke r. Hamide, oca r. Šefkije i brata šehida r. Hamdije uvakufio po 5.820,00 KM što...

Na osnovu člana 116. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 17/12, 12/19), člana 5. Pravilnika o radu, pismene saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br: 10-34-10386-2/23 od 11.10.2023. god., za raspisivanje konkursa, odluke Školskog odbora, JU Medresa ''Reis Džemaludin-ef. Čaušević''...

Četvrtak 12.10.2023.godine, topli jesenji dan, bio je mubarek za našu školu. Toga dana iz medresanske bašče ubran je još jedan zreli plod. Taj plod je ovogodišnji svršenik naše škole Zejd Krkalić, sin Semire i Nurfeta. Veliki trud i ljubav prema Kur’anu krunisani su velikim uspjehom,...

Na osnovu člana 116. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 17/12, 12/19), člana 5. Pravilnika o radu, pismene saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br: 10-34-8522-2/23 od 27.09.2023. god., za raspisivanje konkursa, odluke Školskog odbora, JU Medresa ''Reis Džemaludin-ef. Čaušević''...

Svjetski dan učitelja obilježava se danas, 5. oktobra, a proglasio ga je UNESCO 1994. godine u spomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja. Rad i djelovanje učitelja i nastavnika jedan je od najvažnijih segmenata ukupnog razvoja društva. Svrha Svjetskog dana učitelja...

Dane 22. i 23. septembra 2023. godine učenici i učenice 3. razreda Medrese "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" proveli su na ekskurziji u kojoj su obišli Srebrenicu, Tuzlu i Sarajevo. Ekskurzija je organizovana s ciljem poučavanja i pobližeg upoznavanja učenika sa tmurnim danima bošnjačke prošlosti. Na mubarek dan,...

Dan I/II, subota i nedjelja Subota, sabahsko vrijeme. Nakon klanjanja ranog sabah-namaza uslijediše i posljednje pripreme za ekskurziju koja se dugo očekivala i za koju se pripremalo dugo. Ilhan (Elkasović, op.a.) je došao autom po mene oko 07:20 sati, kako smo se i dogovorili dan ranije. Prije mene već...